Den gode forældre

De unge lever i en kompleks verden i dag. Men som forældre har vi rent faktisk mulighed for at hjælpe vores børn til at klare sig
som selvstændige individer i et kompleks miljø med mange forskellige relationer og roller.

Det handler blandt andet om de tre K’er – kærlighed, krav og konsekvens.


  • Varighed:
  • Pris: